واکنش مقامات افغان به مرگ قذافی!

واکنش مقامات افغان به مرگ قذافی!

محترمه کلینتون که همزمان با انتشار این خبر در حال گفتگو با همتای افغان خود بود، در این رابطه اظهار داشت: به یقین سفر من به افغانستان برای مردم لیبی پی قدم خوبی داشته است زیرا همین سفر سبب شد تا انقلاب آنها بعد از چندین...