نگاهی به معروف‌ترین زنان جاسوس تاریخ + تصاویر

نگاهی به معروف‌ترین زنان جاسوس تاریخ + تصاویر

گروه گزارش‌‌های ویژه مشرق - اغلب با شنیدن واژه "جاسوس"، تصویر یک مرد در ذهن‌مان شکل می‌گیرد. حال آنکه در طول تاریخ کم نبوده‌اند زنانی که با انتقال محرمانه اطلاعات، سرنوشت جنگ‌ها و کشورها را دگرگون ساخته‌اند. استفاده...