اعترافات دانشمندان

اعترافات دانشمندان

معجزات پيامبران گذشته را مردم معاصر وي مي ديدند و پس از مدتي خداوند، پيامبري ديگر با دين جديد و معجزه‌اي جديد مي‌فرستاد. اما حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) پيامبري است خاتم تا به روز قيامت، از اين‌رو معجزه وي را...