مشاهده همزمان سقوط شئ به دریا از ۵ شهر مازندران‌

مشاهده همزمان سقوط شئ به دریا از ۵ شهر مازندران‌

صبح امروز همزمان مردم پنج شهر مازندران از سقوط شی به دریا در یک زمان خاص از مردم گزارش دریافت شده‌ است. به گزارش پرچم هاي سياه شرق به نقل از  مشرق، صبح روز پنج‌شنبه 21 اسفند ماه امسال گزارش مشترک مردمی از سقوط شی در دریا از...