مسواک زدن نیم ساعت پس از غذا موجب پوسیدگی دندانها می شود

مسواک زدن نیم ساعت پس از غذا موجب پوسیدگی دندانها می شود

مسواك زدن دندانها در زمان نامناسب به ویژه تا 20 دقیقه پس از اتمام خوردن غذا می تواند موجب نفوذ بیشتر اسید به دندانها شود و روند پوسیدگی آنها را بسیار سریع تر كند. دكتر 'هاوارد گمل ' رییس آكادمی دندانپزشكی عمومی انگلیس...