سند مفتی معروف برای مسمومیت عرفات

سند مفتی معروف برای مسمومیت عرفات

به گزارش مشرق به نقل از پرس تی وی، شیخ تیسیر التمیمی، مفتی سابق تشکیلات خودگردان فلسطین و رئیس شورای‌ عالی قضایی القدس (بيت المقدس) که در روزهاي پاياني عمر عرفات در بيمارستان نظامي در فرانسه همراه وي بوده است، اين ...