چه کسانی به مسجد جامعی رای دادند؟

چه کسانی به مسجد جامعی رای دادند؟

بالاخره امروز و پس از گمانه زنی های فراوان، احمد مسجد جامعی رئیس شورای شهر تهران شد اما جالب است بدانید در این میان اعضای شورای شهر تهران به چه کسی رای دادند. به گزارش فرهنگ نیوز ، آراي داده شده به دو نامزد ریاست شوراي شهر...