مستند وضعیت قرمز ۹/۱۱ از شبکه History Channel -2010

مستند وضعیت قرمز ۹/۱۱ از شبکه History Channel -2010

در این مستند جنجالی حملات انتحاری که در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، توسط گروه القاعده در خاک ایالات متحده آمریکا به وقوع پیوست..بعد از گذشت 9 سال از این واقعه این ارزش رو داشت که شبکه History Channel نسبت به تهیه این مستند اقدام نماید....