مستند عبرت تاریخ + نقد

مستند عبرت تاریخ + نقد

مستند عبرت تاریخ + نقد مطالعه تاریخ و عبرت گرفتن از وقایع اقوام گذشته که از دیرباز مورد تاکید اسلام عزیز و بزرگان دین بوده است ، انگیزه اصلی ساخت این فیلم مستند می باشد ، ولی امر مسلمین در این زمینه می فرمایند : قرآن صادق...