مستند خون در موبایل(Blood in the mobile)

مستند خون در موبایل(Blood in the mobile)

از موبایل هایمان خون می چکد!...