مستندات نوبل بعد از ۵۰ سال لو رفت

مستندات نوبل بعد از ۵۰ سال لو رفت

با بیرون آمدن مستندات نوبل 50 سال پیش از قرنطینه، روشن شد هیئت آکادمی نوبل در سال 1962 جان اشتاین بک نویسنده آمریکایی را از سر ناچاری انتخاب کرده بود. به گزارش مهر به نقل از بوک ترید نوشت: هیئت داوری آکادمی نوبل با وجود این که...