مرگ سلمان رشدی؛ شایعه یا واقعیت ؟

مرگ سلمان رشدی؛ شایعه یا واقعیت ؟

انالله و انا الیه راجعونبه اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان مى‏رسانم، مؤلف کتاب "آیات شیطانى " که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتواى آن، محکوم به اعدام مى‏باشند. از مسلمانان غیور...