مهدی هاشمی روانه اوین شد/ حضور عفت مرعشی هم کارگر نشد

مهدی هاشمی روانه اوین شد/ حضور عفت مرعشی هم کارگر نشد

مهدي هاشمي روانه اوين شد/ حضور عفت مرعشي هم كارگر نشد  ظاهرا جوسازي شبانه روز گذشته خانواده هاشمي براي كم اهميت كردن جرائم متعدد متهم بزرگ فتنه 88 و حتي حضور عفت مرعشي در دادسراي امنيت شهيد مقدس نيز مانع از بازداشت مهدي...