نظر رهبرانقلاب‌ درباره‌ مرحوم‌ شریعتی

نظر رهبرانقلاب‌ درباره‌ مرحوم‌ شریعتی

* با توجه به اينكه شما با دكتر شريعتي سابقه صميميت دوستي داشتيد و با او از نزديك آشنا بوديد، آيا تمايل داريد درمورد چهره و شخصيت او با ما مصاحبه كنيد؟ ـ بله من حرفي ندارم كه درباره شخصيت شريعتي و معرفي شخصي از جوانب اين...