جزئیاتی از فیلم زندگی مادر حضرت مهدی

جزئیاتی از فیلم زندگی مادر حضرت مهدی

به گفته‌ي شايسته اين فيلم از رم شروع مي‌شود و داستان وارد بغداد مي‌شود و تا تولد امام عصر (عج) ادامه پيدا مي‌كند.وي افزود:‌ بعد از تاييد علما،‌ جهت دريافت پروانه ساخت اقدام خواهيم كرد.شايسته با بيان اينكه ساخت اين...