مراقبت از گزند آن کس که از انسان مى ترسد

مراقبت از گزند آن کس که از انسان مى ترسد

هرمز در پاسخ گفت : خطايى نديده ام ، ولى ديدم ترس از من ، قلب آنها را فرا گرفته و آنها بى اندازه از من مى ترسند و اعتماد کامل به عهد و پيمانم ندارند، از اين رو ترسيدم که در مورد هلاکت من تصميم بگيرند. به همين خاطر سخن حکيمان...