مراسم خواستگاری حضرت فاطمه علیهاالسلام

مراسم خواستگاری حضرت فاطمه علیهاالسلام

پيغمبر صلي الله عليه و آله رسيدم ، هنگامي که مرا ديدند، خنده اي بر لبانشان ظاهر شد و سپس فرمودند:- يا اباالحسن ! براي چه آمدي ؟ چه مي خواهي ؟من از خويشاوندي و پيش قدمي خود در اسلام و جهاد خويش در رکاب آن حضرت سخن گفتم .رسول...