مذاکرات پشم‌آلود

مذاکرات پشم‌آلود

به دنبال برآمدن دست مذاكره از آستين رهبر چپن‌پوش و دراز كردنش به سوي امير پتوپوش‌، بازار دراز كردن و كوتاه كردن بسيار گرم شده است‌. چندي پيش در يكي از سايت‌هاي منترنيتي به نام «پشم‌الكدو» پيامي را خواندم از...