شب اول محرم۹۱-حاج حسن خلج

شب اول محرم۹۱-حاج حسن خلج

شب اول محرم91-حاج حسن خلج حاج حسن خلج-بر آر از خاک قبر خویش ای بابا سر خود را (روضه) حاج حسن خلج-بیا بنگر شکسته ساقه ی نیلوفر خود را (روضه)...