مداحی مطیعی در اعتراض به اهانت به پیامبر

مداحی مطیعی در اعتراض به اهانت به پیامبر

آنچه این سالها در پی عزّت اسلام و بیداری اسلامی، در اهانت به رسول خدا می بینیم تکرار کفرورزی مشرکین صدر اسلام است که شعار قرآنی تبّت یدا أبی لهب را یادآور می شود ....