دانلود مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه شب ۵ محرم ۹۵

دانلود مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه شب ۵ محرم ۹۵

روضه روضه سم الله و بالله (زمینه) با بیرق سیاه راه افتادم (زمینه) گه طاقت ندارم (زمینه) دلم قرصه تا وقتی که پای روضه ات سرم گرمه (واحد) رسیدم به غم خانه ات (نوحه) نداری غیر گناه خاطره بهتری از من (شور) شور و...