محکم تر از قبل ایستاده ایم +عکس

محکم تر از قبل ایستاده ایم +عکس

...