محکمترین حلقه‏‌های ایمان کدامند؟

محکمترین حلقه‏‌های ایمان کدامند؟

ایمان معرفتی است شوق‌آفرین و حرکت‌بخش به حقیقت متعالی که در نتیجه شناخت عقلانی پدید می‏‌آید و در اثر تجربه عملی رشد می‏‌کند و در گفتار و رفتار فرد تجلی می‏‌یابد. عقیق: برای هر بنایی ستون و پایه‌ای است که آن بنا بر روی...