پاسخ جدید کوثری به هاشمی رفسنجانی+سند

پاسخ جدید کوثری به هاشمی رفسنجانی+سند

  محمد اسماعیل کوثری فرمانده سابق لشکر 27 محمد رسول الله نیز در پاسخ به این بخش از خاطرات هاشمی رفسنجانی عنوان کرد که پادگانی در کرج که پیش از انقلاب در اختیار وزارت کشاورزی برای تربیت سپاه ترویج آبادانی بود و پس از...