دیدار مرسی و ابوالفتوح برای دستیابی به دستور کار مشترک

دیدار مرسی و ابوالفتوح برای دستیابی به دستور کار مشترک

عبدالمنعم ابوالفتوح که از راه یابی به دور دوم انتخابات ناکام مانده است، اعلام کرد که از محمد مرسی نامزد اخوان المسلمون در این انتخابات حمایت خواهد کرد. عبدالمنعم ابوالفتوح در این دیدار بر لزوم همکاری سریع و جدی بین...