«محمد علی»؛ مشت گره‌کرده یک نسل علیه ظلم و نژادپرستی آمریکا

«محمد علی»؛ مشت گره‌کرده یک نسل علیه ظلم و نژادپرستی آمریکا

«محمد علی»؛ مشت گره‌کرده یک نسل علیه ظلم و نژادپرستی آمریکا خبرگزاری فارس: «محمد علی»؛ مشت گره‌کرده یک نسل علیه ظلم و نژادپرستی آمریکا بوکسور اسطوره‌ای آمریکا یکی از معدود ستاره‌هایی است که محبوبیتش را از میادین...