انتقاد جسورانه محمد رضا خاتمی از سید حسن نصرالله!

انتقاد جسورانه محمد رضا خاتمی از سید حسن نصرالله!

به گزارش جهان، محمد رضا خاتمی از سید حسن نصرالله به خاطر استقبال از رئیس جمهور ایران انتقاد کرد و گفت: «نمی‌توان مدعی مبارزه با رژیم صهیونیستی بود و از این همه ظلم که بر این مبارزان واقعی می رود، تبری نجست یا بدتر از آن با...