بطری‌ مشروب در سفره‌ مفتی وهابی +عکس

بطری‌ مشروب در سفره‌ مفتی وهابی +عکس

انتشار این تصویر به قدری به این مفتی وهابی فشار آورده که او تلاش کرد عکس را ساختگی معرفی کند اما دیگر حاضران در آن مراسم، در مطالب مختلف و اظهاراتی گوناگون حضور «محمد العریفی» در آن مراسم را تأیید کردند....