سهمانی مدیرعامل بانک رفاه می‌شود

سهمانی مدیرعامل بانک رفاه می‌شود

 سهمانی مدیرعامل بانک رفاه می‌شود پس از وعده ربیعی برای تعیین تکلیف شدن مدیریت مدیرعامل بانک رفاه ، شنیده ها حاکی از این است که محمدعلی سهمانی فردا یعنی ۸تیر ماه به عنوان مدیرعامل بانک رفاه معرفی می‌شود. به گزارش مشرق،...