واکنش محمدعلی انصاری به اظهارات هاشمی درباره امام (ره): بعداً توضیح می‌دهم

واکنش محمدعلی انصاری به اظهارات هاشمی درباره امام (ره): بعداً توضیح می‌دهم

واکنش محمدعلی انصاری به اظهارات هاشمی درباره امام (ره): بعداً توضیح می‌دهم قائم مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی درباره اظهارات جدید هاشمی‌رفسنجانی مبنی بر اینکه «امام(ره) دو ـ سه ماه بعد از پذیرش قطعنامه ۵۹۸...