محمدرضا حیاتی با تلوزیون خداحافظی کرد

محمدرضا حیاتی با تلوزیون خداحافظی کرد

گوینده قدیمی اخبار ورزشی، پنجشنبه ۲۹ اسفند در اخبار ساعت ۲۱ با تلویزیون خداحافظی کرد. به گزارش جهان به نقل از مهر، محمدرضا حیاتی گوینده پیشکسوت خبر، شامگاه پنجشنبه ۲۹ اسفند حین اجرای بخش خبری ساعت ۲۱، اعلام کرد قرار است...