عکس دیده نشده از محمدجواد ظریف

عکس دیده نشده از محمدجواد ظریف

عکس زیر مربوط به 14 سالگی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان است. محمدجواد...