محسن هاشمی:ایجاد اغتشاش بعد از هدفمندی کردن یارانه ها حتمی است!؟

محسن هاشمی:ایجاد اغتشاش بعد از هدفمندی کردن یارانه ها حتمی است!؟

وي با بيان اينكه در سال‌هاي گذشته اين رقم به سختي از دولت دريافت مي‌شد، اظهار داشت: در بودجه سال 89 مطرح شد كه براي قطارهاي شهري مبلغ 60 ميليارد تومان يارانه اختصاص يابد كه هم‌اكنون و پس از گذشته هفت ماه هنوز هيچ مبلغي...