بی حجابی درآسمان‌های ایران

بی حجابی درآسمان‌های ایران

بی حجابی درآسمان‌های ایران به گزارش محدوده، اخیرا بعضی از خلبانان، مهماندران و دیگر خدمه پروازی هواپیماهای خارجی که توسط شرکت های هواپیمایی داخلی مانند (ت) و.... در مسیرهای داخل کشور مثل تهران- مشهد مورد استفاده قرار...