محبوب‏ترین عمل عندالله چیست؟

محبوب‏ترین عمل عندالله چیست؟

ما بدون مغز نمی‏توانیم کار کنیم؛ همه کارهایمان به واسطة مغز است؛ در عبادات هم همین‏گونه است؛ آن‏چه مغز عبادت است و به آن جان می‏دهد، دعا است. عقیق:آیت الله مجتبی شهیدی کلهری مشهور به مجتبی تهرانی استاد مشهور اخلاق و...