عکس/ کیف‌ ضدگلوله در دست محافظ هاشمی

عکس/ کیف‌ ضدگلوله در دست محافظ هاشمی

...