خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "مجموعه سوالات احکام"

مجموعه سوالات احکام -بخش دوم بازی باکلمات

مجموعه سوالات احکام -بخش دوم بازی باکلمات

بازی با کلمات احکام در این قسمت به گوشه ای از بازی های احکام اشاره میکنیم: الف) واژه ها و کلماتی که با برداشتن حرفی از آنها، نام های دیگری به دست می آید ...

مجموعه سوالات احکام -بخش اول مسایل تلگرافی

مجموعه سوالات احکام -بخش اول مسایل تلگرافی

مجموعه روشهای سوالات هنری احکام مسائل تلگرافی .۱ با کدام دست باید به سر مسح بکشیم؟ .۲ در کجای نماز میتوان به فارسی دعا کرد؟ .۳ کسی که از دستش خون می آید و قطع نمی شود، برای وضو گرفتن چه وظیفه ای دارد؟ .۴ اگر معلوم شود که...