رابط صدای آمریکا درتهران شناسایی و بازداشت شد

رابط صدای آمریکا درتهران شناسایی و بازداشت شد

 براساس یک خبر موثق واصله، یکی از افراد مرتبط با عناصر مشکوک مقیم آمریکا مرتبط با صدای آمریکا که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئولیت تهیه بولتن و بررسی حوزه رسانه را بر عهده داشت امروز بازداشت شد.به گزارش بولتن نیوز، گرچه...