آشنایی با سفیر مقتول آمریکا؛ از حضور در “سپاه صلح” تا خدمت به اسرائیل

آشنایی با سفیر مقتول آمریکا؛ از حضور در “سپاه صلح” تا خدمت به اسرائیل

کارنامه و فعالیتهای سفیر مقتول امریکا در لیبی نشانگر فعالیتهای مشکوک وی در همه کشورها است. به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، سپاه صلح سازمانی دولتی متشکل از جوانان داوطلب امریکایی است که جان. اف. کندی، رئیس‌جمهور...