از سوی مجلس مؤسسان تدوین قانون اساسی:قوانین شریعت اسلامی به عنوان منبع اصلی قانونگذاری در مصر تصویب شد

از سوی مجلس مؤسسان تدوین قانون اساسی:قوانین شریعت اسلامی به عنوان منبع اصلی قانونگذاری در مصر تصویب شد

خبرگزاری فارس: مجلس مؤسسان تدوین قانون اساسی مصر تصویب کرد قوانین شرع اسلام منبع اصلی قانونگذاری در این کشور خواهد بود. به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری رویترز، مجلس تدوین قانون اساسی مصر تصویب کرده قوانین شرع...