خداحافظی دائمی فرزاد جمشیدی از مجری‌گری

خداحافظی دائمی فرزاد جمشیدی از مجری‌گری

«فرزاد جمشیدی» با انتشار نامه‌ای برای همیشه از اجرا در سازمان صداوسیما خداحافظی کرد. به گزارش فارس، فرزاد جمشیدی که در کارنامه خود ۲۰ سال همکاری با سازمان صداوسیما را دارد، با انتشار نامه‌ای برای همیشه از کار اجرا...