متن کوتاه مجری

متن کوتاه مجری

سلامت و توفیق روز افزون شما را در استمرار خدمات و ماندگار برای آموزش و پرورشی پویا و تحول آفرین ، در سایه ی پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب از خداوند سبحان مسئلت...