خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "متن کارت دعوت"

متن کارت دعوت غدیر خم

متن کارت دعوت غدیر خم

بعد از توحید و در راستاینبوت، هویت دینی ما در ولایت است و غدیر مشعل همیشه فروزان اینباورهای جاوید است. غدیر آهنگ بیداری تشیع است. غدیر آهنگ هوشیاریو تحرک است. و غدیر، زنگ تداوم امامت با ظهور پیروز مهدی آل محمدصلی الله علیه...

متن کارت دعوت غدیر خم

متن کارت دعوت غدیر خم

متن ادبی برطبق حدیث فوق: گم شده از چه بگویم؟ از درد؛ از تنهایی؛ از بی کسی بشر که خود مسبب تمام دردهایش است؛ از روزگار بی عشقی، از بی همدمی، از اینکه حتی مادران هم فرزندان وجگر گوشه هاشان را رها می کنند و به سویی می روند که...