متن وصیت‌ نامه آیت‌الله مجتهدی تهرانی

متن وصیت‌ نامه آیت‌الله مجتهدی تهرانی

متن وصيت‌نامه آيت الله مجتهدي تهراني ، از پيشگامان حوزه‌هاي علميه تشيع كه چندي پيش به ملكوت اعلي پيوست ، منتشر شد . به گزارش خبرگزاري فارس ، در متن وصيت‌نامه آيت الله مجتهدي تهراني آمده است : اينجانب احمد شهرت مجتهدي...