خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "متن نامه رهبر انقلاب به جوانان غرب"

The Message of Imam Khamenei to the Western Youth

The Message of Imam Khamenei to the Western Youth

The Message of Imam Khamenei ...

متن نامه رهبر انقلاب به جوانان غرب به ۴۳ زبان

متن نامه رهبر انقلاب به جوانان غرب به ۴۳ زبان

Full Text of The Message of Imam Khamenei to the Western Youth, in 43 Languages - The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in ALBANIAN - The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in ARABIC - The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in ARANI - The Message of Imam Khamenei to the Youth in...