متن مجری وفات حضرت ام البنین علیهاالسلام (۱۳ جمادی الثانی)

متن مجری وفات حضرت ام البنین علیهاالسلام (۱۳ جمادی الثانی)

گفتار مجري  نامت اي مادر حماسه! ياد آور حماسه آفريني هاي علمدار كربلاست، آن سان كه خويش را سپر بلاي تعاليِ فرهنگي شگرف مي نمود و تيرهاي بلا را از جان خورشيد كربلا بر سينه تفتيده خود مي خريد. تو مادر فرزندان نسل عظيم شهادت...