خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "متن مجری روز معلم"

تقدیر نامه روز معلم

تقدیر نامه روز معلم

تقدیر نامه روز معلم کدام خامه را طاقت تصویر خورشید است ؟... استاد گرانمایه/ معلم گرانقدر / آموزگار ارجمند .................................. آنچه از بن جان می آید آن است که از صمیم قلب از همکاری صادقانه وکوشش خالصانه ی شما در راستای...

متن مجری روز معلم

متن مجری روز معلم

متن مجری روز معلم معلمم: به غیر جان چه می توان که افکنم به پای تو مرا که هر چه دارم از تو دارم و عطای تو تویی که بند جهل را گشوده ای ز دست من  منم که نقد عمر را فکنده ام به پای تو تویی که گر جفا کنی به روی دیده جای تو ...