متن مجری دهه مبارک فجر

متن مجری دهه مبارک فجر

به گزارش پرچم های سیاه شرق به نقل از تبیان ؛ سیر شگفت انگیز نهضت امام خمینى (س) که در تاریخ سیزدهم مهرماه ۱۳۵۷ هجرى شمسى به هجرت آن حضرت از نجف به پاریس و اقامت ۱۱۷ روزه امام در فرانسه انجامیده بود، به ساعت ۹ و ۲۷ دقیقه و ۳۰...