متن مجری محرم

متن مجری محرم

امروز برای شما معلمان امور تربیتی عزیز در مدارس، متنی را آماده نموده ایم که بتوانید از این متن در اجرای مراسم سوگواری امام حسین (ع) استفاده نمایید. پیام عاشورا (متن مجری) صبور باید بود متن مجری محرم ...