خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "متن غدیر"

متن غدیر ۹۵

متن غدیر ۹۵

می دونین بچه هایی که من می گم کیا بودن ؟ بچه های خوشگل باغِ غدیر بچه های با ادبجمع میشدن دور گلاتا که باز گوش بکنن به قصه های شاپرک بچه های جشن ما؛...

متن کارت دعوت غدیر خم

متن کارت دعوت غدیر خم

متن ادبی برطبق حدیث فوق: گم شده از چه بگویم؟ از درد؛ از تنهایی؛ از بی کسی بشر که خود مسبب تمام دردهایش است؛ از روزگار بی عشقی، از بی همدمی، از اینکه حتی مادران هم فرزندان وجگر گوشه هاشان را رها می کنند و به سویی می روند که...